Jak je již v úvodníku napsáno, pracovních úrazu při práci v rámci svých koníčků přibývá. Jde hlavně o podceňování základních bezpečnostních pravidel, která existují v každé profesi. Dá se říci, že kdyby v profesionálním životě lidé ve svém zaměstnání vykonávali obdobnou činnost se stejným přístupem, byli by zřejmě na hodinu propuštěni.
Práce pod vlivem alkoholu, s pivem v ruce, bez základních bezpečnostních ochranných pomůcek, v nevhodném oblečení i obuvi. A samozřejmě bez ochranných brýlí či dokonce přilby. To je každodenní obrázek z dílen, zahrad i ze soukromých lesů. Není divu, že úrazů přibývá.
hrabání listí
Existuje pár základních pravidel, která ne sice zcela, za to docela ve značné míře eliminují nebezpečí vážnějších úrazů. Prvním je, že jsme dobře obeznámeni s nářadím i s tím co s ním budeme dělat. Pokud na něčem pracujeme, ukotvíme to. Pokud používáme cokoliv, co se točí, něco od toho odlétá, nebo hrozí nějaké rozštípnutí opracovávaného předmětu, nasadíme si brýle.
V každém případě používáme vhodnou, pevnou obuv. Je vhodné mít i správný pracovní oděv. Nohavice a samozřejmě ani rukávy nesmějí být volné. Hrozí tím nebezpečí namotání na opracovávaný předmět, zachycení o něco. Tím nás může stroj do něčeho vtáhnout, nebo můžeme něco shodit, co nás pak praští do hlavy.
Nepracujeme pod vlivem alkoholu. Pokud pod vlivem například, sekáme zahradu, jsme docela blízko amputaci prstů na nohách.
Při práce ve výškách se vždy jistíme. Pád ze střechy je docela častým zdrojem úrazů. Přitom se chytit kouskem lana není až ta velký problém. Tam kde hrozí náš pád, nebo pád něčeho na nás, nosíme přilbu. Nezdá se to, ale prozatím nikdo na světě nevymyslel nic jiného, co by spolehlivěji a lépe chránilo naši hlavu.
kleště na stěně
Jediné práce, při kterých se můžeme bezpečně obejít bez jakýchkoliv ochranných prostředků, jsou drobné zahradnické práce. Hrabání listí, pletí záhonů. Jen ti, co mají citlivější pleť, by si opět měli pořídit pracovní rukavice. Minimálně si před prací ruce pořádně namazat ochranným krémem.
Práce kolem domu a na zahradě by měla přinášet pocit uspokojení a radost. Přemýšlejme při ní, ať si tyto libé pocity nezkazíme bolestivým úrazem.