V jedné oblasti by lidé měli mít poměrně velkou rezervu. Jídlo. Finance a stravování spolu rozhodně dost významně souvisí. Pokud lidé potřebují ušetřit nějaké peníze ve finančním rozpočtu v domácnosti, obvykle se významně omezí strava. Maso lze vyměnit za masové konzervy, kvalitní sýr můžete vyměnit za levný tavený, rajčata, papriky za kořenovou zeleninu, šunku od kosti za gothajský salám a tak dále a tak dále. Na druhou stranu z dlouhodobé perspektivy není příliš vhodné, aby lidé na potravinách příliš šetřili. Dříve se jednalo skutečně o existenční nutnost, ale v současné době to není nutné. Samozřejmě nemusíte zbytečně utrácet za jídlo v restauracích. Kvalitní suroviny by však měly být samozřejmostí. Je to žádoucí už s ohledem na naše zdraví.
příprava vaflí

Co se týče stravování dětí, zde to platí dvojnásob. Pro zdravý růst dítěte je určitě velmi důležité dbát na správnou výživu a to i za cenu zvýšených výdajů. Zde se nejedná jen o samotné jídlo, ale je to také součást výchovy. Dítě se učí zdravému životnímu stylu především díky rodičům. Dítě, které je od raného dětství zvyklé na bílé pečivo a nekvalitní uzeninu, se těchto stravovacích stereotypů zbavuje jen velmi obtížně.

Samozřejmě problém může nastat ve škole a ve školce, kdy nám zdejší standard v oblasti jídla nemusí vůbec vyhovovat. Naštěstí téměř všechna jen trochu větší města mají školy, které se řadí mezi takzvané zdravé školy, to znamená, že je zvláštní důraz kladený na zdravý životní styl, dostatek pohybu, pobyt v přírodě a především na zdravou stravu. Samozřejmě se to projeví na našich financích, protože vzdělávání v takových školách patří mezi nadstandardní, ale co bychom neudělali pro své dítě.
povadlé plody

Pokud na jedné straně doporučíme nešetřit na jídle, na straně druhé doporučíme pár dní v týdnu takzvané postní dny, kdy bychom doporučili velmi střídmé složení stravy. Je to vhodné pro tělo i pro peněženku.