Snad právě proto, že Vás už od dětství fascinovaly velké stroje a zařízení, vybrali jste si pro své povolání strojní inženýrství. A nyní jste na postu, který je tak zodpovědný. A to nejen za lidské životy, ale také za hospodárný provoz strojů. Víte, nemusíte mít obavy o svou nezodpovědnost, když posílíte své dovednosti o RMC systém https://www.rmc-system.com/, který Vám bude spolehlivým spolupracovníkem při výkonu Vaší práce!

těžení

Není výjimkou, když se musíte občas přesunovat do míst, kde těžká technika začíná svůj provoz. Vy jste ten, který uvede do provozu kolesové rypadlo, nebo stroje pro těžbu v povrchových dolech. Ale pokud budete mít za ušima, určitě neopomenete zabudovat systém sledování stavebního vozidla. A to nejen kvůli spotřebě paliva. Ale také kvůli dalším, a to podstatným činnostem.
Sledováním mnohých parametrů stavebního kolosu můžete zabránit nehodám, které se, bohužel, ještě stále stávají.

Tlak mazání, teplota, náklon stavebního stroje, dráha pojezdu, okamžitá hmotnost nákladu v lopatkách, otáčky – toto všechno máte, jak na dlani díky monitoringu stavebního vozidla.

  • Uceleně a přehledně můžete sledovat výkon a případné přetížení stavebního stroje.
  • Včas můžete zareagovat a předejít zkáze.
  • Můžete včas provádět nápravu chybně předdefinovaných dat.
  • Nastavením alarmu můžete snadno kontrolovat teplotu stroje, přetížení a jiné ukazatele provozu.

důl
Vaše práce se stane klidnější, když budete vědět, jak se systémem RMC pracovat!
Samozřejmě, že zodpovědnost bude vždy na Vašich bedrech a neklesne ani po zabudování kvalitního sledovacího systému. Ale rozhodně se Vám alespoň trochu uleví, že na to všechno nejste tak úplně sami! Že se přece jenom můžete spolehnout na svého pomocníka na webu. A buďte tím, kdo s tímto RMC systémem seznámí i Vaše následovníky. Budou Vám za tyto informace vděčni.