Jsou chvíle, kdy člověk může počítat, jak chce, a stejně mu to není nic platné. Stejně je výsledek nula nebo dokonce dosahuje záporných hodnot. Dochází k tomu nejednou a těžko bychom hledali v našich řadách někoho, kdo by mohl upřímně a pravdivě tvrdit, že nikdy neměl hluboko do kapsy, že si nikdy nemusel nic odepřít.
Někdy se to vyřeší tím, že si dotyčný po určitou dobu utrhuje od úst. Činí tak do doby, než se vše v dobré obrátí, a až poté si zase začne náležitě užívat života.
Jenže někdy dotyčný nemá ani na takové výdaje, jež se nezbytně zaplatit musí. Nebo jež by se sice daly odložit na pozdější dobu, jenže by to bylo z nějakého důvodu nevýhodné. A v takové chvíli nezbývá nic jiného, než se na někoho obrátit se žádostí o půjčku.

kalkulace

Jenže co když se takový člověk obrátí na příbuzné, přátele a známé a ti se od něho odvrátí? Co když požádá o půjčku v bance, jenže její úředníci po dlouhém a důkladném zkoumání dospějí k názoru, že se nejedná o takového klienta, jakého by si jejich instituce představovala, a žádost zamítnou? A co když dotyčný neuspěje vůbec nikde?

Ani pak si ještě zoufat nemusí. Protože i ve chvíli, kdy má údajně příliš nízké příjmy, i tehdy, když má nějaký ten ‚škraloup‘ v podobě záznamu v registru dlužníků, i když není schopen sehnat si dejme tomu spoluručitele, není ještě vše ztraceno.
Pořád se ještě k penězům dostat může, a to klidně i k nemalé sumě. Protože je tu ještě i americká hypotéka nebankovní, jež může být učiněným darem seslaným z nebes, jež může být tím dosud marně hledaným řešením.

V případě americké nebankovní hypotéky jde o finanční produkt, který se obejde i bez toho, bez čeho se klasické banky neobejdou. Není tu třeba být jednoznačně a prokazatelně schopný splácet, není se tu třeba třást hrůzou pro ten zpropadený záznam v registru dlužníků, jenž člověku kazí profil. Tady totiž jde o produkt, jenž je založen na ručení nemovitostí.

nemovitost

Člověk se tu zaručí nemovitostí, již vlastní, a je dobré, dokáže-li prokázat, že je schopen splácet a nebude tak mít kvůli této půjčce ještě další problémy, jež doposud nemá. Ovšem je pravdou, že uspěje prakticky každý dospělý, protože jsou tu kritéria o poznání benevolentnější než v klasických bankách.
Člověk tak snadno dostane až 70 % odhadní ceny nemovitosti s úrokem kolem tří procent ročně. A může ty peníze použít, na co se mu zlíbí.
Jenom je pak bude muset také jednoho dne vrátit.