Věk . Na první pohled a z logického hlediska by se mohlo většině z nás zdát, že je vyšší věk, dá se říci zralost, spíše výhodou při naší profesi či podnikání. Na jednu stranu je pravdou, že čím vyšší věk, tím více zkušeností – je přirozené, že má 30 letý člověk mnohem více zkušeností v podnikání, než mladý student střední školy. S vyšším věkem také dokážeme udržet chladnější hlavu a dokážeme řešit problémy více v klidu.
mobil nad pc.jpg
Také si neděláte hlavu ze zbytečných maličkostí, protože víte, že si za ně za chvilinku už ani nevzpomenete, na rozdíl od slečny na střední škole, pro kterou znamená zlomený nehet, se kterým si dala mnoho práce, životní tragédii. Ale vyšší věk má i negativa, které do značné míry občas převyšují pozitiva ptáte se, jaká negativa to jsou? Zkuste se zamyslet (zejména jestliže jste dovršili věk 30 let) nad tím, která vlastnost je pro vás v současné době mnohem neobvyklejší, než bývávala kdysi.
Stává se, že po dovršení věku 30 let ubývá vlídnost lidí. Vlídnost je velice podstatnou vlastností v mnoha zaměstnání – hlavně v pozicích, ve kterých je důležitá komunikace s dalšími lidmi. Vlídnost je i příjemnou vlastností při komunikaci lidí mezi sebou a je vlastností, která by neměla chybět žádnému člověku v řídící pozici.
miminko na displeji.jpg
Čím je to ale způsobeno? Na toto téma probíhá v současné době mnoho studií, které se snaží o vysvětlení.
Závěrem napíši jen to, že by si měl každý hlídat to, jak na něj společnost pohlíží – a to v zaměstnání mnohem více, protože peníze jsou doopravdy důležitá součást žití. Neměli bychom být nepříjemní a měli bychom se snažit s lidmi více komunikovat a vycházet. Nikdo nemá rád lidi, kteří jsou nepříjemní a kterým se bojí cokoliv říci, protože jsou na ně poté nepříjemní a nechtějí jim pomoci.