Znáte určitě citát z Evangelia, nejen chlebem živ je člověk. Znamená to, že člověku nestačí k životu jen základní uspokojení lidských potřeb, jako je jídlo a spánek. Obstarat si jídlo a zajistit si nocleh to vše obnáší mnoho práce, člověka to vede k aktivitě. Není to rozhodně pasivní záležitost a dříve to bylo ještě namáhavější, proto v kontextu doby Ježíšova slova vyzněla trochu neobyčejně.
barevné cákance
Ano člověk má také jiné potřeby. Na straně jedné je to samozřejmě zábava. Práce je těžká je jí mnoho a proto je pochopitelné, že lidé hledají rozptýlení. Ale pak jsou tady vyšší potřeby. Člověk potřebuje k životu krásu. Krása zušlechťuje lidskou duši. To věděli už lidé v pravěku, když zdobily jeskyně.
malování na sklo
Abstraktní termín
Krása je termín dost neurčitý. Každý si pod ním představí něco jiného. Někdo krásnou mladou dívku, někdo zase oblíbeného hudebního interpreta, někdo zase sbírku renesanční grafiky.
Nicméně člověk touží být aktivní a to je například důvod, proč na světě najdeme tolik amatérských umělců všeho druhu.

Terapie krásou
A víte, že existuje také terapie krásou? Samozřejmě toto je trochu nadnesený termín. Vhodnější by nepochybně bylo terapie uměním. Nebo také arterapie. Arterapie je léčba výtvarným uměním, ale v přeneseném slova smyslu znamená léčba uměním a může tvořit nadskupinu pro další umělecké terapie, kterými jsou terapie tancem, muzikoterapie, biblioterapie a teatroterapie. Všechny tyto terapie se odborně nazývají expresivní terapie.

Víc než jen tvořit
Samozřejmě nejde jen o aktivní tvoření, jedná se o léčivý aspekt. Při tvorbě znovu prožíváte určité kladné i záporné emoce, což může působit jako katarze. Někdy je to prostě dobrý způsob, jak odvést pozornost od toho, co Vás trápí.
štětečky na barvy
Podněty k arterapii
Arterapie se obvykle doplňkovou arterapií. Je vhodná především ve speciální pedagogice. Nicméně také v psychoterapii je to skvělý způsob, jak odhalit podvědomí člověka. Třeba zkuste jako terapeut projekty jako Rodinný erb, Čára života, Strom medailonků a podobné.