Aspergerův syndrom je vývojová porucha, podobně jako známější autismus. V tomto případě ale nejsou poškozené intelektové schopnosti jedince. Naopak. Někdy může jít o člověka až nadprůměrně inteligentního. Tato vada se dokonce nepozná ani na schopnostech řečových. Právě proto je někdy velice obtížné aspergrův syndrom odhalit.

dyslexie

· Některé symptomy jsou ale specifické.
a) Emocionální a sociální nedostatečnost.
b) Společenská pravidla jsou nepochopitelná.
c) Nemožnost navázat vztahy.
d) Problém s rozpoznáním emocí.
e) Odchylky v řečovém projevu.
f) Zvýšená citlivost na hluk.

Vnímaví rodiče si mohou povšimnout některých projevů už v útlém dětství.
· Například zvláštní až odmítavý vztah k ostatním dětem.
· Nezvladatelná motorika.

Naprosto charakteristickou záležitostí je upnutí se na jeden objekt zájmu a ostatní ignorovat.Může to být jeden druh hračky (například pouze pravěká zvířata) o nichž dokáže vyprávět dlouhé hodiny. Někdy mají tyto děti potřebu pozorně sledovat jiné osoby a pak přesně interpretovat jejich rozhovory. Správná diagnóza se však v této době ještě nedá určit. Je potřeba dítě opětovně vyšetřit až ve školním věku.

Potřebují pomoci žít

Pokud už je diagnóza lékařem stanovena, je zapotřebí dát dítěti pevný režim. Je to složité, protože tito lidé mají různou inteligenci a různý temperament. Jak introvert, tak i extrovert na sebe své okolí téměř vždy upozorní.

o Introvert– málomluvný, plachý, mimika a gesta jsou buď téměř neznatelná nebo je vynechá úplně.
o Extrovert– nápadná gestikulace a zvláštní pohyby.

samota

Lidé s Aspergerovým syndromem se cítí bezpečně, pokud jsou dodržovány přesně dané každodenní rituály. To je společné jim i lidem s autismem. Kromě toho mají i společnou nevyléčitelnost jejich problému. Okolí jim může ale pomoci naučit se s jejich hendikepem žít co nejkvalitnější život.